Hóa chất biến đổi gỉ thép B-05 tại Nghệ An
Hóa chất biến đổi gỉ thép B-05 tại Nghệ An
Ngày cập nhật 20/01/2021

Chất biến đổi gỉ thép B-05 (chất tẩy gỉ) là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được sản xuất trên cơ sở có các thành phần chủ yếu là axit poly hidroxy benzoic kết hợp với muối vô cơ, axit hữu cơ, chất tạo màu và phụ gia để tẩy, bảo quản sắt thép kim…